fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiąca księga gości słowo dniakontakt

Kolejny etap Wielkiej Nowenny Honorackiej: 16 XII 2009Nowe Miasto
16 XII 2009We wtorek, 15 grudnia, wieczorną Eucharystią o godz. 18.00 w sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście zakończyliśmy II rok nowenny przed 100. rocznicą śmierci naszego Założyciela, nad którym patronat sprawowało nasze Zgromadzenie wraz z Instytutem Pań Posłanniczek.


W czasie mszy św. celebrowanej przez Ojca Gwardiana nowomiejskiej wspólnoty Braci Kapucynów i koordynatora nowenny o. Grzegorza Filipiuka dziękowaliśmy za owoce minionego roku. Obok tych najbardziej cennych - duchowych - owoców, powstało wiele inicjatyw, które ubogaciły całą Rodzinę Honoracką. Dziękujemy Bogu za ponowne odczytanie naszego powołania i za dar zakonnej konsekracji.

III rok nowenny, który rozpoczęliśmy 16 grudnia 2009 r. przeżywać będziemy pod hasłem "Modlitwa i Eucharystia". Referat, uroczysta Eucharystia, akademia i świąteczna agapa to punkty programu dnia początku nowego etapu przygotowań do pięknego jubileuszu. Podczas mszy świętej celebrowanej przez 12 kapłanów pod przewodnictwem Ojca Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza usłyszeliśmy słowa zachęty do promowania osoby naszego Założyciela. Ksiądz Biskup, przypominając wypowiedź Jana Pawła II, że bł. Honorat jest tak wielką postacią, że powinien poznać go cały świat, zapalił w nas na nowo pragnienie gorliwszej modlitwy o kanonizację Błogosławionego, ale też pragnienie poznawania go coraz bardziej i bardziej. Niech ten III rok owocuje w sercu każdej siostry i każdego brata umiłowaniem modlitwy i Eucharystii, na wzór bł. Honorata.

s. Ewa Stolarek

 

Modlitwa na III rok Nowenny Honorackiej


Boże Ukryty, * Eucharystyczny Chlebie, * Tajemnico Tajemnic, * uwielbiam Cię * tu i we wszystkich kościołach Twoich, * które są na całym świecie. * Z błogosławionym Honoratem wyznaję: * Tyś taki nieogarniony * a tak zbliżasz się do mnie. * Każ mi przyjść do siebie * po wodach mojej niestałości. * Uzdalniaj moje serce * do życia duchem Eucharystii: * a zwłaszcza wdzięcznością i służbą. * Rozjaśniaj moje oczy Twoim spojrzeniem, * które spostrzega spragnionych, * zagubionych i cierpiących. * Rozpłomieniaj moje serce Twą miłością, * która jest łaskawa, * nie szuka swego, * gniewem się nie unosi, * przebacza i nigdy nie ustaje. * Czyń moją wolę * niezłomną i pokorną * we wdzięcznym przyjmowaniu * wszystkich darów Ojca Niebieskiego. * Przemieniaj mnie całą w dobry chleb, * który posila braci i siostry * w wędrówce do nieba. * Napełniaj mnie szczęściem obcowania z Tobą, * ukryty i pokorny Boże. * Amen

Błogosławiony Honoracie - módl się za nami.

fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiącaksięga gościsłowo dnia


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl