fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiąca księga gości słowo dniakontakt

Warsztaty katechetyczne w Łomży
Warsztaty katechetyczne
ŁomżaZAPALIĆ LAMPY
"Same pomoce to puste lampy, które napełniamy tym, co jest w nas, naszą jednością z Jezusem"- mówiła Longina Cywińska siostrom katechetkom zgromadzonym na warsztatach w Łomży.


Siostry miały możliwość zobaczenia i wykonania pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej i gimnazjum. Były to min.: mapa Jerozolimy, karty z Tajemnicami Różańca, plansza pt "Kapłaństwo" i wiele innych. Pomogą one dzieciom lepiej zrozumieć treści przekazywane na katechezie i sprawią, że lekcje religii staną się ciekawsze. W czasie warsztatów była też możliwość nabycia książek i kaset o tematyce religijnej. O tym, że takie spotkania są potrzebne świadczy duże zainteresowanie ze strony katechetek, które licznie zgłosiły swój udział. Warsztaty katechetyczne prowadzone przez panią Longinę mają już swoich stałych uczestników Siostry przyjeżdżają nie tyko po to, aby wykonać kolejną pomoc do katechezy, ale też podzielić się własnymi pomysłami, doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje w pracy sióstr i pomoże w głoszeniu Ewangelii nie tylko w szkole.

fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiącaksięga gościsłowo dnia


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl