fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiąca księga gości słowo dniakontakt

W Mariówce ruszył już - PROMIEŃ: 10 II 2011
W Mariówce ruszył już - PROMIEŃ
10 II 2011


 


"Prawdziwe DZIEŁA rodzą się w trudach i najczęściej są owocem wysiłków wielu osób zaangażowanych w ich powstanie". Tak Siostry Służki NMP Niepokalanej postrzegają otwarte i poświęcone 10 lutego 2011 r., w przededniu Światowego Dnia Chorych, Dzieło Pomocy Chorym "Promień" w Mariówce.

Decyzja, aby tworzyć nowoczesną placówkę medyczną w bodajże najmniejszej w całej Polsce miejscowości nie była łatwa. Zgromadzenie miało do dyspozycji oddane po 50 latach państwowej eksploatacji duże gmachy szkolne, które odstraszały pustką, zniszczeniem, ruiną. Myśl o stworzeniu w nich ośrodka, który promieniowałby ciepłem, miłością, troską, fachową pomocą wyrosła z głębokiego zaufania Bogu i z wiary w ludzką wrażliwość, życzliwość, solidarność - wyobraźnię miłosierdzia, o którą tak bardzo apelował Jan Paweł II. Na takim fundamencie oparła się cała inicjatywa i każdy krok zmierzający do jej realizacji. Od 2005 r., kiedy zostało powołane Działo Pomocy Chorym Promień, ufne modlitwy przeplatane wytrwałym pukaniem do drzwi wielu instytucji, fundacji, zakładów, firm, parafii, osób prywatnych owocowały konkretną pomocą, finansowym i materialnym wsparciem, życzliwymi decyzjami i radami i powoli rodziło się Dzieło.

Pod koniec 2010 r. został ukończony I etap prac remontowo-budowlano-adaptacyjnych, którego efektem jest oddanie do użytku parteru jednego z trzech dwupiętrowych skrzydeł dawnych budynków szkolnych.

Od stycznia 2011 r., w wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeniach, rozpoczęło swoją działalność Dzieło Pomocy Chorym Promień. Celem jego jest objęcie specjalistyczną opieką osób chorych, niepełnosprawnych, przeżywających problemy psychofizyczne oraz ich rodzin i opiekunów. Funkcjonuje już Poradnia Neurologiczna, czynna codziennie, i Oddział Dzienny Rehabilitacji, w którym dziennie korzysta z pomocy kilkadziesiąt osób.

W ramach Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej prowadzona jest praca w formie działań pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Praca ma na celu poprawę funkcjonowania dzieci w szkole, grupie rówieśniczej, rodzinie.9

Systematycznie, raz na dwa tygodnie, odbywają się spotkania osób z łagodnymi zaburzeniami pamięci, aby pomóc im jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną. Za tydzień rusza natomiast dzienny ośrodek dla osób przewlekle chorych, po udarach mózgu, z dużymi zaburzeniami pamięci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować bez opieki.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia placówki, dedykowanej Wielkiemu Polakowi i Papieżowi Janowi Pawłowi II w roku Jego beatyfikacji, stała się dogodną okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania.

Już na godz. 11.00, na Mszę św., której przewodniczył JE ks. bp Henryk Tomasik, z różnych stron kraju i z wielu instytucji przybyli zaproszeni Goście, aby wspólnie dziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa, których widomym znakiem jest między innymi Dzieło Pomocy Chorym "Promień". Po Eucharystii właśnie w Promieniu odbyła się dalsza część ceremonii. Najpierw symboliczny gest przecięcia wstęgi, którego dokonali kolejno: Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, Przełożona Generalna m. Danuta Wróbel, Architekci - p. inż. Regina Kozakiewicz Opałka z Kielc i p. inż. Jerzy Korkowski z Wadowic, Wicestarosta Przysuski p. Tomasz Matlakiewicz i Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha p. Tadeusz Tomasik.

Po modlitwie błogosławieństwa i po poświęceniu gabinetów i sal, w jednej z nich - sali kinezyterapii popłynęły słowa powitań, wdzięczności, gratulacji i kojące dźwięki fletu i keyboardu jako zapowiedź przyszłej terapii za pomocą muzyki.

Wpis do "Złotej Księgi" Dzieła Pomocy Chorym Promień w Mariówce był jednym z wyrazów wdzięczności Zgromadzenia dla "każdego, kto w jakikolwiek sposób dołożył do tego gmachu swoją cegiełkę". Nazwiska osób reprezentujących różne instytucje, firmy, zakłady, oraz prywatnych Darczyńców zapisane zostały na kolejnych kartach ku wdzięcznej pamięci potomnych.

Słowa, którymi Przełożona Generalna m. Danuta Wróbel zakończyła swoje wystąpienie wyraźnie podkreślają, że choć wiele udało się dokonać, to jeszcze więcej jest przed nami.

"Zgromadzenie, nawiązując do swoich tradycji, nazwało to miejsce PROMIEŃ. Oby Pan sprawił, aby każdy przekraczający próg tego domu wychodził rozpromieniony - nie tylko nadzieją na lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne, ale przede wszystkim doświadczoną miłością, która rodzi się z Boga i jest najlepszym środkiem medycznym na wszystkie choroby człowieka.

Pełni tej miłości życzę serdecznie (…) wszystkim, którzy nadal będą to dzieło wspierać, dotować, tworzyć, poszerzać, kontynuować. Szczęść Boże!"


fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiącaksięga gościsłowo dnia


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl