fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiąca księga gości słowo dniakontakt

Śmierć i pogrzeb naszej Siostrys. Helena Brygoła (Brygołówna)


Pogrzeb śp. S. Heleny odbył się 24 czerwca 2011 r. Obok ks. bpa Stefana Siczka, mszę świętą celebrowali kapłani - wychowankowie s. Heleny oraz inni znajomi księża. Licznie przybyła rodzina s. Heleny, absolwenci naszych dawnych szkół, których uczyła oraz wiele sióstr służek.


Ponad 95-letnia s. Helena Brygoła (Brygołówna), pomimo podeszłego wieku, bardzo dobrze radziła sobie w otoczeniu i ze wszystkimi swoimi potrzebami. Była zasadniczo samodzielna. Niestety złamanie nogi w tym wieku staje się często pośrednią przyczyną śmierci. Tak było w przypadku naszej siostry Heleny. Zawsze pełna życia, ruchu, położona w łóżku zaczęła szybko gasnąć i odchodzić.

Kiedy zapadła noc kończąca w Kościele liturgiczną uroczystość Trójcy Świętej, dla s. Heleny już nie wstało o poranku ziemskie słońce, odeszła do Pana w pierwszych godzinach rozpoczynających 20 dzień czerwca. Dziewięć dni cierpienia uwieńczyło ponad 95-letnie pielgrzymowanie i poprzedziło - jak ufamy - uroczystość spotkania z Umiłowanym, którego zawsze pragnęła i którego zawsze szukała.

Dla Niego przekroczyła przed laty progi naszego Zgromadzenia. Dla Niego i z Nim spełniała swoją życiową misję. W Niego, ukrytego w tabernakulum naszej kaplicy, codziennie się wpatrywała, niemal do ostatnich swoich dni.

Urodziła się 1 lipca 1915 r. w Kocku. W dniu Zesłania Ducha Świętego, 25 maja 1931, została przyjęta do postulatu Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Mariówce, została przyjęta do nowicjatu, a w 1938 r. złożyła pierwsze śluby zakonne. Od września 1946 r. rozpoczęła pracę nauczycielską w Koedukacyjnym Gimnazjum w Mariówce, kontynuując jednocześnie rozpoczęte przed wojną studia polonistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończyła w 1948 r. obroną pracy magisterskiej, wtedy też została zaangażowana jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Mariówce.

Była wspaniałym pedagogiem - nie tylko nauczała, ale i wychowywała, dając przykład uczciwej pracy oraz szacunku dla drugiego człowieka. Pięknie owocująca praca pedagogiczna została przerwana przez upaństwowienie szkoły. S.Helena, jak i inne nauczycielki, została zwolniona z pracy i usunięta z mieszkania.

W jej życiu rozpoczął się nowy rozdział. W dniu 14 sierpnia 1954 r. otrzymała nominację na mistrzynię nowicjatu w Mariówce. Od 4 września 1954 r. do 6 marca 1971 r. (czyli przez 17 lat) formowała i uczyła życia zakonnego nowe pokolenia Sióstr Służek. Na kapitule generalnej w dniu 16 lipca 1970 r. została wybrana do rady generalnej. Z żalem rozstawała się z nowicjatem, choć jako radna generalna często wizytowała domy Zgromadzenia i miała okazję do kontaktów ze swymi wychowankami. Zlecono jej również opiekę nad II nowicjatem; przez 12 lat przygotowywała siostry do ślubów wieczystych.

Będąc już w podeszłym wieku, opiekowała się archiwum generalnym Zgromadzenia. Służyła wielu siostrom, jak i osobom świeckim, wyszukując materiały do prac magisterskich o naszym Zgromadzeniu, o prowadzonych szkołach, czy o ks. Julianie Młynarczyku.

Pogrzeb śp. S. Heleny odbył się 24 czerwca 2011 r. Obok ks. bpa Stefana Siczka, mszę świętą celebrowali kapłani - wychowankowie s. Heleny oraz inni znajomi księża. Licznie przybyła rodzina s. Heleny, absolwenci naszych dawnych szkół, których uczyła oraz wiele sióstr służek. Ciało naszej Drogiej Zmarłej złożone zostało w grobie na cmentarzu parafialnym w Smogorzowie, gdzie spoczywają siostry służki oraz kapelanii Mariówki, wśród nich dyrektor dawnych szkół ks. dr Julian Młynarczyk. Dla wszystkich prosimy o radość wieczną w niebie.


fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiącaksięga gościsłowo dnia


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl