duchowośćapostolatprowadzone dzieła służki na świecie wspólnota SOS

SZKOŁY


 
 

PRZEDSZKOLA
 

Jak Maryja Niepokalana (..) tak i Wasza ustawa zaleca Wam mieć serce gotowedo przygarnięcia
wszelkiej nędzy. Tym właśnie względem kierując się, oddałyściesię przeważnie nauczaniu
i wychowaniu (..) i to samych prawie maluczkich.

Bł. O. Honorat List okólny 170 z 7 X 1903 r.

duchowośćapostolatdzieła służki na świeciewspólnota SOS


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl