duchowośćniehabitowośćapostolatprowadzone dzieła służki na świecie

Dlatego bowiem Pan Bóg wezwał nas, dlatego oderwał od świata, a jednak pozostawił w świecie, abyśmy same dostąpiwszy miłosierdzia i drugich na dobrą drogę naprowadzały.
(Bł. Honorat)Na świecie jest
914 służek
, w tym w Polsce - 779. Siostry pracują za granicą w następujących krajach:

Białoruś
Kongo
Litwa
Łotwa
Rwanda
USA
Włochy

Obecnie kilkanaście sióstr z zagranicy przebywa w Polsce w celu formacji i studiów.Apostolat

 • Powołaniem służek jest apostolska służba ludziom zwłaszcza w środowisku wiejskim.

 • Siostry starają się naśladować Chrystusa i Jego Matkę, szczególnie w tajemnicy Ich prostego i ukrytego życia w Nazarecie.

 • Ewangelia jest źródłem, z którego czerpią siostry motywację, siły i światło do realizacji swojego powołania i misji w świecie. Pragną od wewnątrz - na wzór zaczynu ewangelicznego - wpływać na chrześcijańskie kształtowanie społeczności ludzkiej.


Czym się zajmujemy?

 • Zgromadzenie szczególną uwagę zwraca na szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do współdziałania w duszpasterskich zadaniach Kościoła.

 • W dziedzinie społecznej siostry współpracują w wychowaniu dzieci i przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz niosą różnorodną pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym.

fotogaleria


Siostry prowadzą obecnie w Polsce

 • kuchnie dla kleryków i ubogich ludzi;
 • pracują jako nauczycielki i wychowawczynie w różnych szkołach, internatach i przedszkolach;
 • organistkami i zakrystiankami w kościołach; dbają o bieliznę kościelną,
 • służą chorym i ludziom podeszłym wieku w szpitalach, zakładach i domach;

 

Służki pełnią również liczne funkcje w instytucjach kościelnych. Pracują:

 • w 4 Kuriach diecezjalnych,
 • 5 domach biskupich,
 • seminariach duchownych,
 • sądzie biskupim,
 • wydawnictwie diecezjalnym,
 • 2 muzeach,
 • na KUL,
 • w księgarniach diecezjalnych,
 • w 4 sklepach z dewocjonaliami,
 • w domu samotnej matki,
 • w aptekach,
 • bibliotekach,
 • na różnych odcinkach duszpasterstwa młodzieżowego.

Nie wszystko da się wyliczyć. Zgodnie z ideą ukrycia część pracy pozostaje widoczna tylko dla Pana!

Możesz nam pomóc:

duchowośćniehabitowośćapostolatdzieła służki na świecie


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl