powołanieznaki wezwania10 najczęstszych pytań świadectwa rekolekcje
Powołanie

Bóg wzywa... Ale jak? Jest wielu chrześcijan, którzy szukają swego szczęścia, swego powołania. Jest wielu takich, którzy otrzymawszy łaskę wiary, pragną uczynić coś ze swoim życiem razem z Jezusem i dla Niego. Jezus szuka ludzi, którzy by odważyli oddać Mu się całym sercem. Rodzi się pytanie - czy to ja? Czy mnie wzywasz, Panie? Gdzie? Dokąd?


Skok w wiarę
Nawet gdy jesteśmy przekonani o naszym wezwaniu danie odpowiedzi zakłada zawsze doświadczenie skoku w wiarę. Jest to tak, jakby postawić stopę na nieznanej ziemi, nie wiedząc nigdy na pewno, co się przeżyje i jak się przeżyje. Trzeba, abyśmy stanęli mężnie wobec tego skoku w nieznane, który może okazać się skuteczną szkołą ufności w Bogu.

Jest to doświadczenie jednocześnie wspaniałe i trudne, bo ten skok w nieznane (a nie w pustkę), jest jakby szczytem" tak", jakie mam powiedzieć Bogu. Wydaje się, że im bardziej będę przeżywał ten skok w wiarę i ufność, w zawierzenie, tym moje początkowe "tak" będzie głębsze i owocniejsze będzie moje życie z Panem. Ale jeden warunek: jeśli tylko wytrwam w tym "tak"!
Istnieje jakby relacja proporcjonalności pomiędzy jakością mojego skoku w wiarę (w nieznane), a więc jakością mojego "tak" danego Bogu, a owocnością mojego "wybrania".
Tu również Maryja jest wspaniałym przykładem. Ona, która została zaproszona do dania odpowiedzi na wezwanie anioła, doświadczyła tego skoku w wiarę. Uczyniła to z takim zaufaniem, z takim zawierzeniem, że Jej "fiat" było całkowite, a Jej życie niesłychanie owocne. To właśnie przez Nią bez wątpienia możemy wypraszać sobie tę łaskę ufności, aby nas rzuciła, jako dzieci w rękach Ojca, tam, gdzie On nas potrzebuje.


Każda z osób powołanych może potwierdzić, że usłyszała kiedyś to właśnie wezwanie: "Chodż za Mną!" To wezwanie miało w sobie szczególną moc: łaskę powołania.

Moc pochodziła od Mówiącego!


Twoje pytanie

Będziecie ludżmi, którzy są zdolni przyjąć niepewność ubóstwa, są prości i pokorni, miłujący pokój, a nie idący na kompromis, zdecydowani na całkowite wyrzeczenie, wolni, a zarazem posłuszni, gorliwi i wytrwali, łagodni i mężni w trwałości swej wiary... (Evangelica Testificatio)


Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, wiesz, że ono musi (...) gdzieś być. Gdzie jesteś, żródło?... Strumieniu (...) odsłoń mi tajemnicę swego początku!
Jan Paweł II


Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.
(Rz 8,29-30)

powołanieznaki wezwania10 najczęstszych pytań rekolekcje


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl