powołanieznaki wezwania10 najczęstszych pytań świadectwa rekolekcje

Christus + Mansionem + Benedictat + 2010

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego

Z kadzidłem, kredą i śpiewem kolędy naznaczamy drzwi naszych domów prosząc, aby Chrystus błogosławił nam w całym roku, który dopiero co rozpoczęliśmy. Piękna tradycja, ale też głębokie pragnienie serc ludzi wierzących, aby we wszystkich naszych sprawach był obecny Bóg.

Niech ten nowy, 2010 rok, będzie czasem szczególnego wędrowania do Jezusa za przewodem Maryi - niezawodnej Gwiazdy Zarannej, która zawsze wskazuje Boga. Odnalezienie Go, poznanie i przyjęcie niech przemienia nasze życie, abyśmy w swoim środowisku stawali się misjonarzami Bożej miłości. I pamiętajmy też o tych, którzy na różnych kontynentach i w różnych krajach niosą Ewangelię - dobrą nowinę - tym, którzy jeszcze nie usłyszeli, że "Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał…" Modlitewnej pamięci polecamy szczególnie nasze Siostry w Rwandzie i Kongo.


Boże Narodzenie - czas MIŁOŚCI

Z białym opłatkiem, który ma smak chleba i miodu, barwę ciepłego puchu i zapach domu pełnego miłości, stajemy na odległość wyciągniętej w geście przyjaźni dłoni i życzymy otwartości na przyjęcie tych darów, które przynosi na ziemię sam Bóg. On, który jest Miłością, pochyla się nad każdą ludzką biedą, potrzebą, troską, cierpieniem i nie tylko pomaga, ale utożsamia się z każdym z nas i bierze na siebie to, co najbardziej upokarza i boli.

Niech ta żywa obecność w nas Emmanuela - Boga z nami, ciągle odnawiana w sakramentach świętych, a zwłaszcza w Eucharystii, opromienia naszą codzienność i czyni ją czasem stałego Bożego narodzenia.

 
Tegoroczny Adwent w rodzinach franciszkańskich rozpoczynamy razem ze Świętem Wszystkich Świętych Franciszkańskich – 29 listopada. Piękne życie naśladowców św. Franciszka jest dla nas wzorem, jak oczekiwać na spotkanie z Panem. Sam Patriarcha Seraficki spotykał się z Nim przede wszystkim w Słowie Bożym i w sakramentach świętych, ale także w drugim, zwłaszcza cierpiącym, człowieku. Spotkanie z trędowatym i ucałowanie go stało się momentem zwrotnym w jego życiu. Podobną postawą słuchania Słowa Bożego i miłowania bliźniego odznaczali się wszyscy jego naśladowcy. Niech ich przykład pobudza nas do adwentowego pochylenia się nad stronicami Pisma Świętego i do otwarcia się na potrzeby bliźnich, także te duchowe, które może mniej widoczne, ale bardziej wołające o naszą delikatność i wrażliwość serca.


 


powołanieznaki wezwania10 najczęstszych pytań rekolekcje


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl