biografia Założyciela duchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria

Początek naszemu
Zgromadzeniu dał
Duch Święty poprzez
bł. Honorata Koźmińskiego

(1829-1916).

Inspiracją dla Założyciela były wyrażne znaki czasu:

  • w 1877r. objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, gdzie Maryja wzywała do ratowania narodu polskiego poprzez modlitwę różańcową
  • kasata zakonów przez władze carskie
    większa liczba wiejskich dziewcząt, które przy konfesjonale o. Honorata szukały rady i pomocy do realizacji swoich pragnień służenia Bogu w życiu zakonnym
  • potrzeby duchowe i materialne różnych środowisk społecznych.

Odpowiedział na nie, zakładając
7 października 1878 r.
ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEK
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NIEPOKALANEJ

historia Zgromadzenia


modlitwa o kanonizację o. Honorata

 

Mariówka

- tu znajduje się Dom Generalny Sióstr Służek NMPN. To niewielka miejscowość na opoczyńskiej ziemi, nazwana tak z inicjatywy O. Honorata na cześć Maryi Niepokalanej, Patronki Zgromadzenia...
Początki Mariówki sięgają 1903 r. gdy z inicjatywy Ojca Założyciela...

początki Marówki

"Pan Jezus chce mieć z Mariówki prawdziwą Porcjunkulę."
(bł. Honorat Koźmiński)

Ta mariowska Porcjunkula była i jest dla nas domem Maryi - Fundatorki Zgromadzenia, miejscem formacji zakonnej i spotkań siostr z całego świata, środowiskiem duchowej odnowy i rozeznawania Bożej woli oraz miejscem ciszy.

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria Służek

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl