biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Wtorek,
1 grudnia

 

Co masz Panie tak ciekawego do powiedzenia Twojemu stworzeniu, że go na puszczę wywodzisz. Oto to jedno, że jesteś miłością i sam jeden godzien kochania. (Nd, s. 246)


Środa,
2 grudnia


Kontemplacja to prosta, miłosna uwaga duszy na rzeczy boskie.


Czwartek,
3 grudnia


Godna jest uwielbienia miłość Boża, która pozwala wstawiać się za bliźnimi i wypraszać dla nich potrzebne łaski. (Pp, t. IV, s. 320)

Piątek,
4 grudnia


Gdy kocham Ciebie, Boże, wiem, że kocham istotę najdoskonalszą, najlepszą, najświętszą, w której nie ma żadnej niedoskonałości, żadnego braku. (Nd, s. 178)

Sobota,
5 grudnia


W łasce Bożej objawia się wielka miłość Boga do człowieka, dlatego każdy człowiek powinien być bardziej wdzięczny Bogu za najmniejszą okruszynę łaski, niż za wszystkie inne dary. O jakże mało ... rozumiemy tę bezgraniczną miłość Bożą i te najkosztowniejsze dary z nią połączone. (Pp, t. I, s. 59)


Niedziela,
6 grudnia

2. niedziela Adwentu
Jedno jest dla nas konieczne: miłość Chrystusa.
Całe twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusa, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę, wychodząc z Niego przez działanie, powracać przez skupienie. (Nd, s. 257)

Poniedziałek,
7 grudnia


Jeżeli nie mamy tej łaski, abyśmy choć w niejakim stopniu odwdzięczyli się Zbawicielowi za Jego bolesną mękę i na wzór świętych byli mężami umartwienia i pokuty, to przynajmniej bądźmy mężami miłości, i z tej miłości unikajmy wszystkiego, co go do takiej męki przywiodło. (Pp, t. III, s. 145)


Wtorek,
8 grudnia


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Bądźmy pewni, że nie znajdziemy lepszego środka na okazanie Bogu naszej miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Jemu, bo innej drogi do Boga nie mamy, jak tylko przez Nią. (Tuus totus, s. 83)

 


Środa,
9 grudnia


Dowodem naszej miłości względem Boga jest miłość w czynie. (Nd, s. 428)

Czwartek,
10 grudniaGdy kocham ciebie, Boże, moja miłość jest pełna szczerego, najgłębszego poszanowania i najwyższej czci. (Nd, s. 178)


Piątek,
11 grudniaBóg, który jest miłością wiecznie pałającą, nie może zadowolić się tym, gdy Go człowiek chwali tylko ustami. Jedno westchnienie z miłości jest Mu milsze, niż długie bezmyślne pacierze. (Pp, t. IV, s. 319)


Sobota,
12 grudniaObyśmy nauczyli się, podobnie jak Jezus, milczeć z miłości... i każde nasze słowo uświęcać miłością Bożą. (Pp, t. III, s. 114)

Niedziela,
13 grudnia


3. niedziela Adwentu (Gaudete)

Miłość Boga najlepiej nauczy nas modlitwy i rozmowy z naszym Ojcem. (Pp, t. IV, s. 320)


Poniedziałek,
14 grudnia


Aby wierzyć w miłość Bożą, trzeba ciągłego wsparcia łaski. Łaskę mają ci, którzy miłując Boga z całego serca, wierzą, że On jest nieskończoną miłością i miłosierdziem pochłaniającym naszą nędzę, jaką w sobie widzimy. (Pp, t. II, s. 393)


Wtorek,
15 września

 

Mamy wierzyć, że Chrystus nawiedzając nas swoją obecnością czy zostawiając nas w oschłości i opuszczeniu, zawsze czyni to z miłości ku nam, by udoskonalić w nas miłość do siebie. (Pp. t. IV. s. 124)


Środa,
16 grudnia


Rocznica śmierci bł. Honorata Koźmińskiego
Kto kocha Jezusa, ten pragnie tylko Jego miłości... i zjednoczenia z Nim. (Pp, t. II. s. 94)


Czwartek,
17 grudnia


Bóg, czy daje nam zaraz to, o co prosimy, czy też ociąga się, zawsze jest najłaskawszym Ojcem, samą dobrocią i miłością, dlatego powinniśmy Mu za wszystko dziękować. Nigdy nie obrażajmy Go posądzaniem o obojętność i nieczułość, które są najboleśniejszym zarzutem dla Jego Ojcowskiego Serca. Nie ustawajmy natomiast w błaganiu, ale raczej zadajmy Mu gwałt swoją wytrwałością. (Pp, t. II. s. 278)

Piątek,
18 grudnia


Jest pokora, którą prawda rodzi, lecz ta nie ma jeszcze w sobie ciepła - i jest pokora, która miłość kształci, a zarazem zapala. Pierwsza opiera się na poznaniu siebie, druga na poznaniu Boga.

Sobota,
19 grudnia

Bóg się upokarza do pośmiewiska, a człowiek, ziarnko piasku, wynosi się.

Niedziela,
20 grudnia


4. niedziela Adwentu

Jezus domaga się gorącej miłości od wszystkich przypomina im obowiązek kochania Go nade wszystko, z całego serca, ze wszystkich myśli, ze wszystkich sił. (Pp. t. II, s. 22)

Poniedziałek,
21 grudnia


On potrzebuje ofiary serc czystych, ofiary dusz całkiem Jego miłości oddanych, gotowych na wszystkie prace i poświęcenie. [..] Takie tylko dusze potrafią nakłonić Pana Jezusa do wylania na to społeczeństwo, w którym żyją, obfitych owoców odkupienia.


Wtorek,
22 grudnia

Trwaj w modlitwie i w działaniu, a wszelką nadzieję połóż w Panu.


Środa,
23 grudnia


Zbawiciel świata od pierwszej chwili pojawienia się na ziemi, wyraził na sobie trzy rzeczy: najgłębsze upokorzenie się, najwyższe ubóstwo i najdotkliwsze cierpienie.

Czwartek,
24 grudnia

Gdy kocha Ciebie dusza moja, raduje się z Twojej chwały, a smuci z Twej obrazy. [..] Tak, mój Boże, Ciebie jednego tylko kocham miłością prawdziwą, rozumną rozmyślną, dobrowolna, całkowitą, której wszystkie uczucia mego serca są poddane.

Piątek,
25 grudnia

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Tu [u żłóbka Chrystusa] oświecenia szukajcie, tu serca zapalajcie, tu uczcie się najgłębszej pokory, najwyższego ubóstwa.


Sobota,
26 grudnia

Święto św. Szczepana
Świeci cierpieli spokojnie niesprawiedliwe krzywdy.
Święto św.

Niedziela,
27 grudnia


Daj mi. Boże, miłość doskonałą, a wszystko się naprawi. (Nd, s. 334)

Poniedziałek,
28 grudnia

 

Tak, mój Boże, Ciebie jednego tylko kocham miłością prawdziwą, rozumną, rozmyślną, dobrowolną, całkowitą, której wszystkie uczucia mego serca są poddane. (Nd,s. 169, 174, 179)


Wtorek,
29 grudnia


Czy to podobna nie kochać Ciebie, Boże, gdy miałem tyle sposobności poznania Ciebie i doświadczenia Twojej dobroci i miłości, i cierpliwości, i łaskawości. (Nd, s. 180)

Środa,
30grudniaNależy pełnić wolę Bożą w tym, co On chce.


Środa,
31 grudnia

Miłość Twoja, Boże jest wszystkiemu winna. Może by bez niej nie było takiej miłości na świecie, ale też nie byłoby i tyle Twojej obrazy. (Nd, s. 183)

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl