biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Niedziela,
1 sierpnia


Daj mi, Boże, miłość doskonałą, a wszystko się naprawi.
(Nd, s. 334)

Poniedziałek,
2 sierpnia


Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli
Miłość Twoja, Boże jest wszystkiemu winna. Może by bez niej nie było takiej miłości na świecie, ale też nie byłoby i tyle Twojej obrazy. (Nd, s. 183)


Wtorek,
3 sierpnia

 

Co masz Panie tak ciekawego do powiedzenia Twojemu stworzeniu, że go na puszczę wywodzisz. Oto to jedno, że jesteś miłością i sam jeden godzien kochania. (Nd, s. 246)


Środa,
4 s ierpnia


Godna jest uwielbienia miłość Boża, która pozwala wstawiać się za bliźnimi i wypraszać dla nich potrzebne łaski. (Pp, t. IV, s. 320)


Czwartek,
5 sierpniaJezus z miłości objawił nam swoją chwałę na Taborze ... , by nas nauczyć, że wielka miłość kocha się w pokornym ukryciu. (Pp, t. II, s. 296)


Piątek,
6 sierpnia


Święto Przemienienia Pańskiego

Całe życie Jezusa na ziemi było dziełem miłości.
(Pp, t. II, s. 9)


Sobota,
7 sierpniaW łasce Bożej objawia się wielka miłość Boga do człowieka, dlatego każdy człowiek powinien być bardziej wdzięczny Bogu za najmniejszą okruszynę łaski, niż za wszystkie inne dary. O jakże mało ... rozumiemy tę bezgraniczną miłość Bożą i te najkosztowniejsze dary z nią połączone. (Pp, t. I, s. 59)

 


Niedziela,
8 sierpnia


Jezus kocha nas tą samą miłością, jaką Ojciec Niebieski miłuje Go. (Pp, t. II, s. 9)


Poniedziałek,
9 sierpnia

Miłość Jezusowa, gorejąca w Jego sercu, objawiała się ... w Jego mowie i w całym Jego zachowaniu, pociągając do Niego uczniów. (Pp, t. II, s. 139)

Wtorek,
10 sierpnia

Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy
Każdy uczeń Chrystusa powinien ... ochotnie brać swój krzyż, z miłości przez Boga mu podany i nieść go z taką miłością, z jaką Chrystus dźwigał swój krzyż. (Pp, t. III, s. 191)


Środa,
11 sierpnia


Jezus jest niedościgłym wzorem w doskonałości, bo jest nieporównanym w miłości. (Pp, t. II, s. 282)

Czwartek,
12 sierpniaJezus przyniósł na ziemi ogień miłości, który gorzał w Nim od wieków i którym rozpalony, pragnie zapalić nas wzajemną miłością i chce, aby pożar boskiej miłości ogarnął wszystkie serca. (Pp, t. II,s.21)


Piątek,
13
sierpnia

Jezus Chrystus jest objawieniem miłości Boga do człowieka i miłości człowieka do Boga. (Pp, t. IV, s. 436)

Sobota,
14 sierpnia


Zbawiciel czuwa nieustannie nad każdą duszą. Miłość Jego zawsze czuwa nad nami i ani na chwilę nie ustaje. (Pp, t. II, s. 44-45)

Niedziela,
15
sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Matka Najświętsza to matka można i troskliwa ... litościwa, łaskawa i miłosierna, bo mieszka w Niej miłość Boga samego, przez którą miłuje nas Stwórca ... i wiedzie do zbawienia. (Pp, t. IV, s. 285)


Poniedziałek,
16 sierpnia


Jezus zawsze i wszędzie zwraca się przede wszystkim do maluczkich i pokornych, gdyż u nich najczęściej znajduje to serce, które spragnione jest Jego boskiej miłości. (Pp, t. II, s. 301)


Wtorek,
17
sierpnia

Kto kocha Jezusa, ten pragnie tylko Jego miłości... i zjednoczenia z Nim. (Pp, t. II. s. 94)


Środa,
18 sierpniaMamy wierzyć, że Chrystus nawiedzając nas swoją obecnością czy zostawiając nas w oschłości i opuszczeniu, zawsze czyni to z miłości ku nam, by udoskonalić w nas miłość do siebie. (Pp. t. IV. s. 124)

Czwartek,
19 sierpnia


Wielką tajemnicą jest miłość Zbawiciela, który znajduje rozkosz w zjednoczeniu z nami, którym może się udzielać i darzyć skarbami łask swoich. (Pp, t. IV, s. 176)

Piątek,
20 sierpnia


Jezus domaga się gorącej miłości od wszystkich przypomina im obowiązek kochania Go nade wszystko, z całego serca, ze wszystkich myśli, ze wszystkich sił. (Pp. t. II, s. 22)

Sobota,
21 sierpnia

 

Miłość Jezusowa ma upodobanie w tym, aby objawiać swoją moc w największej nędzy i naczynia nieprawości zamieniać w naczynia wybrane. (Pp, t. IV, s. 106)

 


Niedziela,
22 sierpnia

Zbawiciel, ponosząc dla nas tak wielkie ofiary, wymaga do korzystania z nich, tylko jednej, małej rzeczy, a mianowicie tego, abyśmy uwierzyli w Jego miłość. (Pp. t. IV. s. 127)

Poniedziałek,
23 sierpnia


Jezus z miłości ku nam przyjął na siebie postać sługi i powiedział, że kto przyjmie jednego z tych małych, Jego przyjmuje. (Pp. t. II. s. 339)


Wtorek,
24 sierpnia

Zadziwiająca jest miłość Jezusowa do każdego człowieka i to częste upominanie nas, abyśmy wszystkim okazywali miłosierdzie. (Pp. t. II. s. 33)


Środa,
25 sierpnia


Zbawiciel wymaga od nas zaparcia się własnej woli i uważa je za podstawowy dowód miłości ku sobie i dlatego powiedział: "kto chce być uczniem moim niech zaprze się dla mnie samego siebie" (por. Lk 9,23). (Pp. t. I, s. 371)


Czwartek,
26 sierpnia


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Naród, który tak żywo kocha Maryję, nigdy zginąć nie może, bo wart jest istnienia na chwałę Bożą. (Pisma, t. 12,s.324-325)


Piątek,
27 sierpnia


Bóg postanowił stać się wszystkim dla wszystkich, abyśmy wiedzieli, że każdego z nas ogarnia swoją miłością i pragnie uszczęśliwić ... Taką miłością ukochał nas Bóg od pierwszej chwili swego wiekuistego bytu. Takie były Jego marzenia przez długie wieki. (Pp. t. I. s. 46)

 


Sobota,
28 sierpnia

Miłość Boża jest hojna i bezinteresowna, i ciągle spływa na ludzi w niezliczonych dobrodziejstwach. (Pp. t. I, s. 193)


Niedziela,
29 sierpnia

Bóg w swej miłości tak z nami postępuje, że wszystko obraca ku pomnożeniu naszej ufności, abyśmy dzięki niej mogli otrzymać wszelkie dobra. (Pp, t. II, s. 207)

 


Poniedziałek,
30sierpnia


Bóg nie przestaje nas miłować, nawet wtedy. gdy Go obrażamy. (Pp, t. I, s. 184)Wtorek,
31 sierpnia

Miłość przywiodła Chrystusa do tego, że zamieszkał nie tylko w najwspanialszych świątyniach i bazylikach, ale w każdym ubogim, wiejskim kościółku, by tam nauczać zarówno prostaczków, jak i uczonych. (Pp, t. IV, s. 127)

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl