biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Środa,
1 października

Pan Bóg dał człowiekowi serce tak wielkie, aby zdolne było ukochać tylko Boga, a żadna inna miłość nie mogła go całkowicie wypełnić. (Pp, t. I, s. 135)


Czwartek,
2 października

Czy to podobna nie kochać Ciebie, Boże, gdy miałem tyle sposobności poznania Ciebie i doświadczenia Twojej dobroci i miłości, i cierpliwości, i łaskawości. (Nd, s. 180)


Piątek,
3 października


Przedmiotem naszej wiary... jest miłość Boża względem rodzaju ludzkiego. (Święty Franciszek, t. IV, s. 43)


Sobota,
4 października

Uroczystość Św. Ojca Franciszka z Asyżu
Człowiek żywej wiary i gorącej miłości, wszędzie upatruje miłość Bożą, Jego potęgę i mądrość. (Święty Franciszek, t. IV, s. 44)


Niedziela,
5 października

Co masz Panie tak ciekawego do powiedzenia Twojemu stworzeniu, że go na puszczę wywodzisz. Oto to jedno, że jesteś miłością i sam jeden godzien kochania. (Nd, s. 246)

Poniedziałek,
6 października

 

Miłość Twoja, Boże jest wszystkiemu winna. Może by bez niej nie było takiej miłości na świecie, ale też nie byłoby i tyle Twojej obrazy. (Nd, s. 183)


Wtorek,
7 października

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - rocznica założenia Zgromadzenia (1878 r.)
Bądźmy pewni, że nie znajdziemy lepszego środka na okazanie Bogu naszej miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Jemu, bo innej drogi do Boga nie mamy, jak tylko przez Nią. (Tuus totus, s. 83)

Środa,
8 października


Daj mi, Boże, miłość doskonałą, a wszystko się naprawi.
(Nd, s. 334)


Czwartek,
9 października


Godna jest uwielbienia miłość Boża, która pozwala wstawiać się za bliźnimi i wypraszać dla nich potrzebne łaski. (Pp, t. IV, s. 320)

Piątek,
10 października


Gdy kocham Ciebie, Boże, wiem, że kocham istotę najdoskonalszą, najlepszą, najświętszą, w której nie ma żadnej niedoskonałości, żadnego braku. (Nd, s. 178)


Sobota,
11 października


W łasce Bożej objawia się wielka miłość Boga do człowieka, dlatego każdy człowiek powinien być bardziej wdzięczny Bogu za najmniejszą okruszynę łaski, niż za wszystkie inne dary. O jakże mało ... rozumiemy tę bezgraniczną miłość Bożą i te najkosztowniejsze dary z nią połączone. (Pp, t. I, s. 59)


Niedziela,
12 października


Jedno jest dla nas konieczne: miłość Chrystusa.
Całe twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusa, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę, wychodząc z Niego przez działanie, powracać przez skupienie. (Nd, s. 257)


Poniedziałek,
13 października


Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego - Założyciela Zgromadzenia
Tak, mój Boże, Ciebie jednego tylko kocham miłością prawdziwą, rozumną, rozmyślną, dobrowolną, całkowitą, której wszystkie uczucia mego serca są poddane. (Nd,s. 169, 174, 179)

 


Wtorek,
14 października


Jeżeli nie mamy tej łaski, abyśmy choć w niejakim stopniu odwdzięczyli się Zbawicielowi za Jego bolesną mękę i na wzór świętych byli mężami umartwienia i pokuty, to przynajmniej bądźmy mężami miłości, i z tej miłości unikajmy wszystkiego, co go do takiej męki przywiodło. (Pp, t. III, s. 145)

Środa,
15 października


Dowodem naszej miłości względem Boga jest miłość w czynie. (Nd, s. 428)

Czwartek,
16 październikaGdy kocham ciebie, Boże, moja miłość jest pełna szczerego, najgłębszego poszanowania i najwyższej czci. (Nd, s. 178)


Piątek,
17 październikaBóg, który jest miłością wiecznie pałającą, nie może zadowolić się tym, gdy Go człowiek chwali tylko ustami. Jedno westchnienie z miłości jest Mu milsze, niż długie bezmyślne pacierze. (Pp, t. IV, s. 319)


Sobota,
18 październikaObyśmy nauczyli się, podobnie jak Jezus, milczeć z miłości... i każde nasze słowo uświęcać miłością Bożą. (Pp, t. III, s. 114)

Niedziela,
19 października


Miłość Boga najlepiej nauczy nas modlitwy i rozmowy z naszym Ojcem.
(Pp, t. IV, s. 320)


Poniedziałek,
20 października


Aby wierzyć w miłość Bożą, trzeba ciągłego wsparcia łaski. Łaskę mają ci, którzy miłując Boga z całego serca, wierzą, że On jest nieskończoną miłością i miłosierdziem pochłaniającym naszą nędzę, jaką w sobie widzimy. (Pp, t. II, s. 393)


Wtorek,
21 października


Kto kocha Jezusa, ten pragnie tylko Jego miłości... i zjednoczenia z Nim. (Pp, t. II. s. 94)


Środa,
22 październikaMamy wierzyć, że Chrystus nawiedzając nas swoją obecnością czy zostawiając nas w oschłości i opuszczeniu, zawsze czyni to z miłości ku nam, by udoskonalić w nas miłość do siebie. (Pp. t. IV. s. 124)

Czwartek,
23 października


Bóg, czy daje nam zaraz to, o co prosimy, czy też ociąga się, zawsze jest najłaskawszym Ojcem, samą dobrocią i miłością, dlatego powinniśmy Mu za wszystko dziękować. Nigdy nie obrażajmy Go posądzaniem o obojętność i nieczułość, które są najboleśniejszym zarzutem dla Jego Ojcowskiego Serca. Nie ustawajmy natomiast w błaganiu, ale raczej zadajmy Mu gwałt swoją wytrwałością. (Pp, t. II. s. 278)

Piątek,
24 października


Jezus domaga się gorącej miłości od wszystkich przypomina im obowiązek kochania Go nade wszystko, z całego serca, ze wszystkich myśli, ze wszystkich sił. (Pp. t. II, s. 22)

Sobota,
25 października

Daj mi. Boże, miłość doskonałą, a wszystko się naprawi. (Nd, s. 334)

Niedziela,
26 października

 

Uroczystość poświęcenia własnego kościoła
Bóg tak jak zawsze, tak i dziś jest Miłością, która pragnie udzielać się stworzeniom. W tym celu nieustannie przebywa między nami, pozostając w Najświętszym Sakramencie. My nie tylko ocieramy się o Niego, ale w Nim żyjemy, w Nim się ruszamy i jesteśmy. Jednakże mało kto korzysta z tej obecności, bo mało kto wierzy w Jego miłość. (Pp, t. II, s. 229-230)


Poniedziałek,
27 października


Jezus z miłości ku nam przyjął na siebie postać sługi i powiedział, że kto przyjmie jednego z tych małych, Jego przyjmuje. (Pp. t. II. s. 339)


Wtorek,
28 października

 

Zbawiciel, ponosząc dla nas tak wielkie ofiary, wymaga do korzystania z nich, tylko jednej, małej rzeczy, a mianowicie tego, abyśmy uwierzyli w Jego miłość. (Pp. t. IV. s. 127)


Środa,
29 października

 

Jedynie miłość Boża potrafi nas wprowadzić w zachwyt, jakiego doznali Apostołowie na Górze Tabor, że zapomnimy O wszystkim i zapragniemy iść za Jezusem i przylgnąć do Niego z całego serca. (Pp, t. II, s. 298)


Czwartek,
30 października

Wiara powinna pobudzać nas, abyśmy poznawszy nieogarnioną miłość Bożą odpowiadali Bogu wzajemną miłością. (Pp, t. I, s. 76)

Piątek,
31 października

Powinniśmy kochać Boga z całęgo serca, bo Bóg stworzył je tylko dla miłości. (Pp, t. III, s. 387)

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl