biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Czwartek,
1 maja

Maryja była na pierwszym planie u Boga w dziele stworzenia i odkupienia, bo przez Nią i w Niej miał On dokonać najważniejszych dzieł miłości i miłosierdzia. (Tuus totus. s. 78)


Piątek,
2 maja


Czyż to nie większe miłosierdzie Boże pokazuje się w tym, że Bóg postanowił, by przez Maryję wszystkie łaski na świat spływały, niż gdyby je bezpośrednio sam udzielać raczył? (Tuus totus, s. 67)

Sobota,
3 maja


Uroczystość MNP, Królowej Polski
Naród, który tak żywo kocha Maryję, nigdy zginąć nie może, bo wart jest istnienia na chwałę Bożą. (Pisma, t. 12,s.324-325)


Niedziela,
4 maja

Bądźmy pewni, że nie znajdziemy lepszego środka na okazanie Bogu naszej miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Jemu, bo innej drogi do Boga nie mamy, jak tylko przez Nią. (Tuus totus, s. 83)


Poniedziałek,
5 maja

Tylko Niepokalana Dziewica oddała Zbawicielowi miłość za miłość... I na Niej spełniły się słowa Jezusa, że większej miłości nikt nie ma, jak ten, kto oddaje duszę swoją na ofiarę. Ona to właśnie złożyła duszę swoją na całopalną ofiarę miłości dla Jezusa. (Pp, t. III, s. 241)

Wtorek,
6 maja

Nieskończona miłość Boża przeznaczyła Maryję, naszą Matkę do rozdzielania wszelkich łask i darów, tak duchowych jak i doczesnych. (Pp, t. IV, s. 413)


Środa,
7 maja


Im Maryja bardziej kochała Jezusa, tym więcej bolała. Im więcej rosła jej miłość, tym większa była jej boleść, bo miłość nie może się obyć bez cierpienia i zawsze gotowa jest na wszelkie ofiary dla umiłowanej osoby. (Pp, t. l, s. 350-351)


Czwartek,
8 maja


Uroczystość św. Stanisława
Duch miłości i dziś odmienia oblicze ziemi. I każdy z nas może odczuć na sobie tę odmianę, byle by nie opierał się działaniu Jego łaski. (Pp, t. IV, s. 271)


Piątek,
9 maja


Kochajmy Maryję za to radosne znoszenie cierpień i starajmy się Ją naśladować, pamiętając zawsze o tym, że wszystkie cierpienia zsyłane są przez Boga i z miłości Jego pochodzą. (Wrzesień, s. 28-30)


Sobota,
10 maja


Matka Boża przez łaskę Ducha Świętego ... wychowuje nas z taką samą miłością i troskliwością, z jaką pielęgnowała Jezusa. (Pp, t. IV, s. 281)


Niedziela,
11 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świetego
Wzywajmy tego Ducha Odnowiciela, by skruszył zatwardziałość naszą i zastąpił ją żarem miłości Boga i bliźniego. (Pp. t. IV. s. 264)


Poniedziałek,
12 maja


Matko Najboleśniejsza! Błagam Cię o tę łaskę, aby życie moje stało się nieustanną ofiarą Bożej miłości. (Wrzesień, s. 35-36)


Wtorek,
13 maja

Bóg potrzebował niejako istoty stworzonej [Maryi], na którą mógł by wylewać się w strumieniach odwiecznej miłości. (Pp, t. I, s. 36)

Środa,
14 majaTen sam Duch, który łączy miłością Ojca z Synem, a Syna z Ojcem, przychodzi z łaską poświęcającą do naszych serc, uczy nas wymawiać Imię Ojca, budzi synowskie zaufanie do Boga, daje świadectwo o Jego miłości ku nam. (Pp, t. I, s. 80)


Czwartek,
15 majaOjciec zawsze miłował Syna i był przez Niego miłowany nieskończoną miłością. Miłość ta jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, Która pochodzi od Ojca i Syna i wzajemnie Ich łączy. (Pp, t. I, s. 23)


Piątek,
16 maja


Duch Święty przez swoją miłość umacnia nas w praktykowaniu cnót. (Pp, t. IV, s. 297)

Sobota,
17 maja


Miłość Ducha Świętego posiada taką moc, że oświecając umysł, nakłania naszą wolę do pełnienia woli Bożej. (Pp, t.IV, s. 271)


Niedziela,
18 maja

Uroczystość Najświętszej Trójcy
Bóg tak jak zawsze, tak i dziś jest Miłością, która pragnie udzielać się stworzeniom. W tym celu nieustannie przebywa między nami, pozostając w Najświętszym Sakramencie. My nie tylko ocieramy się o Niego, ale w Nim żyjemy, w Nim się ruszamy i jesteśmy. Jednakże mało kto korzysta z tej obecności, bo mało kto wierzy w Jego miłość. (Pp, t. II, s. 229-230)


Poniedziałek,
19 maja

Duch Święty oświeca nas ... i wyjaśnia nam głębokość tajemnic Bożej miłości. (Pp, t. IV, s. 266)


Wtorek,
20 maja

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez mieszkającego w nas Ducha Świętego. Wszystkie Jego dary są tylko odmianami tejże samej Jego miłości. (Pp, t. IV, s. 291)

Środa,
21 maja


W zesłaniu Ducha Świętego w całej pełni wylała się na nas miłość Boża. (Pp, t. IV, s. 254)

Czwartek,
22 maja

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
W Sakramencie Ołtarza każdy z nas przyjmuje ogień miłości Bożej, przyjmując Tego, który jest Miłością i który po to przychodzi, aby miłość w nas rozniecić. (Pp, t. II, s. 23)


Piątek,
23 maja

Jezus prosi Ojca Przedwiecznego, aby nas napełnił tą miłością, która łączy trzy Osoby Boskie, a łączy tak silnie, jak ogień z żelazem, iż zdaje się, że tworzy jedno z nim. Prosi dlatego, by skutkiem tej miłości On z Ojcem i z Duchem Świętym w nas przebywał. (Pp, t. II, s. 14)

Sobota,
24 maja

Duch Święty jest miłością ... ale jest to miłość jak ogień gorejąca. (Pp, t. IV, s. 262)


Niedziela,
25 maja

Miłość nigdy nie opuszcza umiłowanych. Pan Jezus odchodząc do nieba, rzekł: "nie zostawię was sierotami, ale innego Pocieszyciela poślę wam: Ducha prawdy. On was nauczy wszystkiego i wszystko wam przypomni". (Pp, t. IV, s. 254)


Poniedziałek,
26 maja

Myśmy wszyscy otrzymali Ducha miłości przy chrzcie świętym i przy bierzmowaniu, dlatego nasze mowy powinny być... jako mowy Boże, z miłości Bożej pochodzące i rodzące miłość. (Pp. t. IV, s. 265)


Wtorek,
27 maja

Przykazanie bratniej miłości, które Jezus... w przed dzień swojej śmierci dał uczniom swoim, ... by było potrzebne do zesłania Ducha Świętego, który miłość Bożą miał rozlać w sercach ludzkich. (Pp. t. IV. s. 256)


Środa,
28 maja

Dar rozumu jest nieocenionym darem miłości Bożej do rozbudzenia w nas coraz gorętszej miłości ku Bogu. (Pp, t. IV, s. 300)


Czwartek,
29 maja

Miłość czyni Matkę Jezusa naszą Matką. O jakże wielka i jak serdeczna miłość okazuje się w tym cudownym połączeniu dwojakiego macierzyństwa Maryi! Jakże dziwne pobratanie Boga z ludźmi przez tę wspólną Matkę! Któż by w tym nie poznawał bezgranicznej miłości Bożej, dążącej ciągle do coraz ściślejszego połączenia z nami? Któż nie odgadnie celu, ukrytego w tym dobrodziejstwie, że Matka Boga jest i naszą Matką? (Pp, t. IV, s. 274-275)


Piątek,
30 maja

Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
Bóg jest miłością i tylko miłość może Go zadowolić. Biegnie On do ciebie sercem w Komunii św. i chce, abyś ty ku Niemu sercem wybiegał, aby te serca mogły się ze sobą zjednoczyć. Wszak każda miłość dąży do zjednoczenia serc. Nie ma większej miłości nad tę, jaką nam Pan Jezus objawia w tym, gdy w Komunii św. daje nam swoje Serce, podobnie nie ma większej miłości z naszej strony niźli wtedy, gdy przystępujemy do Komunii św. i całym sercem Jemu się oddajemy. (Kazania, t. 24, s. 82 (rps), s. 100 (mps))


Sobota,
31 maja

Jak Bóg nie znalazł lepszego środka do okazania nam swojej miłości, jak przez oddanie się Najświętszej Pannie, a przez Nią nam, tak i my ... nie znajdziemy lepszego środka do okazania Bogu naszej miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Jemu. (Tuus totus, s. 27)

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl