biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Niedziela,
1 marca


Trzymaj się drogi prostoty i pokory, bo to jest droga najpewniejsza.


Poniedziałek,
2 marca

Tylko módl się wytrwale i nie ustępuj, resztę Bogu zostaw.

Wtorek,
3 marca

Aby wierzyc w miłość, trzeba samemu miłować.


Środa,
4 marca


Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.


Czwartek,
5 marca


Trzeba w imię Boga iść do walki i pracy.


Piątek,
6 marca


Nie ma innej drogi do wewnętrznego pokoju, jak droga krzyżowa.


Sobota,
7 marca


Bo jak serce uschnie to się człowiekowi zdaje tylko, że pracuje i praca jego staje się bezowocna, pomimo, że się zdaje, że wzrasta. Kto sam nie goreje i drugich zapalić nie może.


Niedziela,
8 marca

Lustrem chrześcijanina jest krzyż Chrystusa.


Poniedziałek,
9 marca

Kto chce oglądać Pana Jezusa, ten nie szuka swojej pociechy, daleko milsza jest Bogu pobożna wiara w jego obecność i rozmowa z Nim ukrytym w Najświętszym Sakramencie, niżeli niezwykłe pragnienie.


Wtorek,
10 marca

Staraj się o prostotę, ufność, miłość, swobodę ducha, wesołość, bo Bóg kocha takie dusze.

Środa,
11 marcaŻywa wiara jest konieczna do prawdziwego szczęścia.

 


Czwartek,
12 marca


Miłość to wiatr, co żagle nadyma i do nieba wiedzie.


Piątek,
13 marca


Prosiłem, abym choć przez szparę drzwi nieba mógł widzieć chwałę Boga.


Sobota,
14 marca


W tajemnicy Ołtarza Pan Jezus okazał nam nieskończone miłosierdzie, bo dał nam Siebie samego.


Niedziela,
15 marca


Chrystus chce wszystkich prowadzić drogą miłości, dlatego uczy nas, że dźwiganiem naszego krzyża na Jego wzór, możemy najlepiej okazywać Mu naszą miłość. (Pp, t. III, s. 188)


Poniedziałek,
16 marca

Modlitwa i cierpliwość - to wam zapewni zwycięstwo.


Wtorek,
17 marca

Modlitwa i cierpliwość - to wam zapewni zwycięstwo.


Środa,
18 marca


Posłuszeństwo - to cała nadzieja świętości.


Czwartek,
19 marca


Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Gdy jesteście wierni powołaniu, Bóg was osłania i broni.


Piątek,
20 marca


Jeżeli chcemy poznać szerokość, głębokość i rozległość miłości Jezusa ku nam, idźmy w duchu na Kalwarię i przypatrzmy się Ukrzyżowanemu. Wielkie cierpienie ukaże nam niezgłębiona Jego miłość. (Pp, t. III, s. 215)


Sobota,
21 marca


Znak krzyża, jakim zostaliśmy naznaczeni w czasie chrztu świętego, jest znakiem Bożej miłości, która nas dotknęła i wybrała dla siebie. (Pp, t. III, s. 383-384)

Niedziela,
22 marca


Zmartwychwstanie jest wielkim cudem miłości Bożej, który został spełniony z niezmiernej miłości ku nam. (Pp, t. IV, s. 45)

Poniedziałek,
23 marca


Po swoim Zmartwychwstaniu Zbawiciel wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i na wszelki sposób przekonywał ich o prawdzie tego cudu nad cudami. Wiedział bowiem, że objawiając nam miłość trudną do uwierzenia musi ją potwierdzić wieloma dowodami. (Pp, t. IV, s. 35)


Wtorek,
24 marca


Zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary. Miłość skłoniła Jezusa do tego, aby ta tajemnica z najściślejszą dokładnością była sprawdzona i ogłoszona światu. (Pp, t. IV, s. 83)

Środa,
25 marca


Uroczystość Zwiatowania Pańskiego
Gdy cały świat w zapomnieniu swego zbawienia żył, Trójca Święta myśli o zbawieniu ich. Tak i teraz, gdy inni myślą o próżności, ty o zbawieniu duszy.

Czwartek,
26 marca


Wielką tajemnicą jest miłość Zbawiciela, który znajduje rozkosz w zjednoczeniu z nami, którym może się udzielać i darzyć skarbami łask swoich. (Pp, t. IV, s. 176)

Piątek,
27 marca


Wszystko co czyni Zbawiciel, z miłości ku nam czyni. (Pp, t. IV, s. 45)

Sobota,
28 marca


Jakaż to zdumiewająca miłość Zbawiciela do nas, że wycierpiawszy za nas wszystko, chce uczynić nas uczestnikami swego szczęścia. (Pp, t. IV, s. 60)

Niedziela,
29 marca


Miłość Jezusowa ma upodobanie w tym, aby objawiać swoją moc w największej nędzy i naczynia nieprawości zamieniać w naczynia wybrane. (Pp, t. IV, s. 106)

Poniedziałek,
30 marca

Zmartwychwstanie jest cudem miłości Bożej, w którym Przedwieczna Miłość ku nam zajaśniała w pełnym blasku. Na nim opiera się cała nasza wiara i nadzieja, z niego spływają na nas najobfitsze łaski. (Pp, t. IV, s. 33-34)


Wtorek,
31 marca

Człowiek żywej wiary żyje więcej w niebie niż na ziemi.
biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl