biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Wtorek,
1 lipca

 

Co za miłość i miłosierdzie znajduje się w tej świętej Ofierze [Mszy św.]! W rozważaniu tych darów gubi się człowiek ... a każde serce ludzkie zapala się miłością względem Zbawiciela. (Pp. t. IV. s. 188)


Środa,
2 lipca


Miłość Jezusa nieustannie jest nasycana wielkimi zniewagami ludzi, którzy nie miłują Zbawiciela. (Pp, t. IV, s. 224)


Czwartek,
3 lipca


 

Obyśmy zrozumieli miłość Pana Jezusa i pragnienie Jego Serca ... i chętnie szli za głosem Bożym i często korzystali z zaprosin na ucztę miłości, by zasłużyć na nieustanne gody w krainie wybranych. (Pp, t. II, s. 71)


Piątek,
4 lipca


 

Miłość sprowadza Zbawiciela w każdej chwili dnia i nocy na nasze ołtarze i do serc wiernych w Komunii świętej. (Świety Franciszek, t. II, s. 7)


Sobota,
5 lipca


Miłość Zbawiciela nikogo nie pomija, ale dla każdego człowieka ma odpowiednie dary. (Pp, t. IV, s. 76)


Niedziela,
6 lipca


Zbawiciel pragnie posiadać nasze serca i do miłości je pobudzać, abyśmy za każdym przyjęciem Go w Komunii św. w tej miłości wzrastali i mogli się z Nim zjednoczyć ... i tylko to kochać, co On miłuje, i tego pragnąć, czego On pragnie, i żyć Jego życiem. (Pp. t. IV. s. 175)


Poniedziałek,
7 lipca


Miłość ... skłoniła Chrystusa do tego, że pozostał z nami aż do skończenia świata pod osłoną eucharystyczną. (Święty Franciszek, t. II. s. 7 )


Wtorek,
8 lipca

 

Miłość Chrystusa, gorejąca w Sakramencie Ołtarza, zdolna jest pobudzić do mężnych czynów i poświęceń zarówno młodzieńców jak i starców, którzy będą się z Nim jednoczyć. (Pp, t. IV. s. 447)

 


Środa,
9 lipca


Nigdy nie potrafimy zgłębić miłości, zwartej w Tajemnicy Eucharystii, bo miłość Jezusowa w Najświętszym Sakramencie doszła istotnie do końca. (Pp. t. IV. s. 178)

Czwartek,
10 lipcaNajświętszy Sakrament jest obfitością miłosierdzia i nadmiarem miłości Zbawiciela. (Pp, t. IV, s. 179)


Piątek,
11
lipca


Bóg żąda od nas tylko miłości, bo na to tylko przelał krew swoją, aby miłość naszą pozyskał. (Pp, t. III, s. 386)

Sobota,
12 lipcaZadziwiająca jest ta miłość Zbawiciela do grzeszników ... , który spieszy po swoim zmartwychwstaniu, aby im najpierw przynieść pociechę i przy pierwszym spotkaniu z uczniami o nich pamięta, ustanawiając Sakrament pokuty. (Pp, t. IV, s. 92)

Niedziela,
13 lipca


Żaden człowiek nie może tak gorąco pragnąć pozyskania łaski od Boga, jak Bóg chce nam jej udzielać. (Pp, t. IV, s. 313)

Poniedziałek,
14 lipca


Zdumienie powinno nas ogarnąć, na tak wielką szczodrobliwość boskiej miłości, która daje nam łaskę przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty, tak bardzo konieczną dla naszej nędzy. (Pp, t. IV, s. 91)


Wtorek,
15 lipca


Sakrament pokuty jest darem miłości Bożej ... , w którym znajduje się Krew Chrystusowa, jak w otwartej krynicy i każdy z przechodniów może bezpłatnie i obficie z niej czerpać, stosownie do swoich potrzeb i pragnienia. Trudno wyobrazić sobie, że miłosierdzie Boże jest tak nie wyczerpane. (Pp, t. IV, s. 99)

Środa,
16 lipcaMiłość można pomnożyć przez sakrament pokuty i Eucharystii... oraz przez czyny wykonane z czystej miłości ku Bogu. (Nd, s. 416)

Czwartek,
17 lipca


Wielką tajemnicą jest miłość Zbawiciela, który znajduje rozkosz w zjednoczeniu z nami, którym może się udzielać i darzyć skarbami łask swoich. (Pp, t. IV, s. 176)


Piątek,
18 lipca

Obfitość darów, jakimi każdego dnia obsypuje nas miłość Boża, jest tak wielka, że trudno w nią uwierzyć, a tak mało z nich korzystamy. (Pp, t. IV, s. 379)


Sobota,
19 lipca


Sakramenty święte, czyli widome znaki niewidzialnej łaski, są znakami miłości Bożej, jaka się wylewa nieustannie na cały świat z miłosierdzia Bożego. (Pp,LIV,s.191)

Niedziela,
20 lipca


Nie możemy poznać miłości Boga ku nam, jeśli nie poznamy ... bogactwa i doskonałości sakramentów świętych. (Pp, L IV, s. 191)

Poniedziałek,
21 lipca


Sakramenty święte ... są najbardziej wymownym świadectwem miłości Jezusowej. (Pp. t. IV. s. 197)


Wtorek,
22 lipca

 

Sakramenty święte są prawdziwą rzeką miłości Jezusowej, ... rozweselającą miasto Boże. (Pp, L IV, s. 199)


Środa,
23 lipca

Któż może pojąć miłość Bożą, która udziela się nam w sakramentach świętych? (Pp. t. IV, s. 201)


Czwartek,
24 lipca


Miłość Boża i w tym się okazuje, że choćby udzielający sakramentu był niegodnym, przyjmujący zawsze otrzymuje łaski Ducha Świętego. ( Pp. t. IV. s. 202)Piątek,
25 lipca

Niezgłębiona miłość Boża objawia się bardzo wy raźnie w niewyczerpanej sile łask sakramentalnych. (Pp. t. IV. s. 20)


Sobota,
26 lipca

 

Sakramenty święte są środkiem do udzielani, ludziom zawsze i wszędzie darów Miłości Przed wiecznej. (Pp, L IV, s. 21)


Niedziela,
27 lipca

 

Nie ma na całym świecie tak dobrego ojca ani tak czułej matki, których miłość do swoich dzieci, dorównała by chociaż w części tej najgorętszej miłości Bożego Serca, które miłuje każdego człowieka. (Pp, t. III, s. 179)


Poniedziałek,
28 lipca


Łaska uświęcająca jest darem miłości Bożej ... darem, dzięki któremu człowiek staje się świętym i miłym Bogu. (Pp.t.IV.s.2I)


Wtorek,
29 lipca

Jezus zawsze i wszędzie zwraca się przede wszystkim do maluczkich i pokornych, gdyż u nich najczęściej znajduje to serce, które spragnione jest Jego boskiej miłości. (Pp, t. II, s. 301)


Środa,
30 lipca

Pan Jezus pozostał z nami, aby swoją obecnością zasłaniać nas przed gniewem Ojca, bo nas prawdziwie umiłował. (Pp, t. IV, s. 162)


Czwartek,
31 lipca

Zaprawdę, należałoby za szalonych uważać tych ludzi, którzy potrzebując w każdej chwili miłosierdzia Bożego ... nie chcieliby korzystać z tego daru miłości, jaki Zbawiciel zostawił nam we Mszy świętej. (Pp, t. IV, s. 186)

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl