biografiaduchowośćsłowa o Ojcumodlitwymyślihistoria Służek


styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

listopad

grudzień


Środa,
1 kwietnia

Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.


Czwartek,
2 kwietnia


Trzeba w imię Boga iść do walki i pracy.


Piątek,
3 kwietnia


Nie ma innej drogi do wewnętrznego pokoju, jak droga krzyżowa.


Sobota,
4 kwietnia


Bo jak serce uschnie to się człowiekowi zdaje tylko, że pracuje i praca jego staje się bezowocna, pomimo, że się zdaje, że wzrasta. Kto sam nie goreje i drugich zapalić nie może.


Niedziela,
5 kwietnia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Chrystus chce wszystkich prowadzić drogą miłości, dlatego uczy nas, że dźwiganiem naszego krzyża na Jego wzór, możemy najlepiej okazywać Mu naszą miłość. (Pp, t. III, s. 188)


Poniedziałek,
6 kwietnia

Modlitwa i cierpliwość - to wam zapewni zwycięstwo.


Wtorek,
7 kwietnia

Modlitwa i cierpliwość - to wam zapewni zwycięstwo.


Środa,
8 kwietnia


Posłuszeństwo - to cała nadzieja świętości.


Czwartek,
9 kwietnia

Wielki Czwartek
W tajemnicy Ołtarza Pan Jezus okazał nam nieskończone miłosierdzie, bo dał nam Siebie samego.


Piątek,
10 kwietnia

Wielki Piątek
Jeżeli chcemy poznać szerokość, głębokość i rozległość miłości Jezusa ku nam, idźmy w duchu na Kalwarię i przypatrzmy się Ukrzyżowanemu. Wielkie cierpienie ukaże nam niezgłębiona Jego miłość. (Pp, t. III, s. 215)


Sobota,
11 kwietnia

Wielka Sobota
Znak krzyża, jakim zostaliśmy naznaczeni w czasie chrztu świętego, jest znakiem Bożej miłości, która nas dotknęła i wybrała dla siebie. (Pp, t. III, s. 383-384)

Niedziela,
12 kwietnia

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Zmartwychwstanie jest wielkim cudem miłości Bożej, który został spełniony z niezmiernej miłości ku nam. (Pp, t. IV, s. 45)

Poniedziałek,
13 kwietnia

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Po swoim Zmartwychwstaniu Zbawiciel wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i na wszelki sposób przekonywał ich o prawdzie tego cudu nad cudami. Wiedział bowiem, że objawiając nam miłość trudną do uwierzenia musi ją potwierdzić wieloma dowodami. (Pp, t. IV, s. 35)


Wtorek,
14 kwietnia

Wtorek w Oktawie Wielkanocy
Zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary. Miłość skłoniła Jezusa do tego, aby ta tajemnica z najściślejszą dokładnością była sprawdzona i ogłoszona światu. (Pp, t. IV, s. 83)

Środa,
15 kwietnia

Środa w Oktawie Wielkanocy
Zmartwychwstanie jest cudem miłości Bożej, w którym Przedwieczna Miłość ku nam zajaśniała w pełnym blasku. Na nim opiera się cała nasza wiara i nadzieja, z niego spływają na nas najobfitsze łaski. (Pp, t. IV, s. 33-34)

Czwartek,
16 kwietnia

Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Wielką tajemnicą jest miłość Zbawiciela, który znajduje rozkosz w zjednoczeniu z nami, którym może się udzielać i darzyć skarbami łask swoich. (Pp, t. IV, s. 176)

Piątek,
17 kwietnia

Piątek w Oktawie Wielkanocy
Wszystko co czyni Zbawiciel, z miłości ku nam czyni. (Pp, t. IV, s. 45)

Sobota,
18 kwietnia

Sobota w Oktawie Wielkanocy
Jakaż to zdumiewająca miłość Zbawiciela do nas, że wycierpiawszy za nas wszystko, chce uczynić nas uczestnikami swego szczęścia. (Pp, t. IV, s. 60)

Niedziela,
19 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Miłość Jezusowa ma upodobanie w tym, aby objawiać swoją moc w największej nędzy i naczynia nieprawości zamieniać w naczynia wybrane. (Pp, t. IV, s. 106)

Poniedziałek,
20 kwietnia

Kto zna Jezusa Ukrzyżowanego i miłuje Go, ten ma miłość doskonałą. (Pp, t. III, s. 378)

Wtorek,
21 kwietnia

Miłość Jezusa nieustannie jest nasycana wielkimi zniewagami ludzi, którzy nie miłują Zbawiciela. (Pp, t. IV, s. 224)


Środa,
22 kwietnia


Jakaż to zdumiewająca miłość Zbawiciela do nas, że wycierpiawszy za nas to wszystko, chce uczynić nas uczestnikami swego szczęścia. (Pp, t. IV, s. 60)


Czwartek,
23 kwietnia


Uroczystość św. Wojciecha
Krzyż objawia miłość Jezusa ku nam, miłość nasza powinna być jedynie należną Mu odpowiedzią. (Pp, t. III, s. 386)


Piątek,
24 kwietnia


Na krzyżu jaśnieje miłość Boża, miłość ... bez miary i bez granic. (Pp, t. III, s. 367)


Sobota,
25 kwietnia


Miłość Zbawiciela nikogo nie pomija, ale dla każdego człowieka ma odpowiednie dary. (Pp, t. IV, s. 76)


Niedziela,
26 kwietnia


Chrystus chce wszystkich prowadzić drogą miłości, dlatego uczy nas, że dźwiganiem naszego krzyża na Jego wzór, możemy najlepiej okazywać Mu naszą miłość. (Pp, t. III, s. 188)


Poniedziałek,
27 kwietnia


Pan Jezus jest zawsze Miłością i pragnie się udzielać każdemu, ale oddaje się tylko tym, którzy zbliżają się do Niego z żywą wiarą. (Pp, t. II, s. 229)


Wtorek,
28 kwietnia

Chrystus wie, że Go nieraz w naszym życiu ukrzyżujemy, a mimo to nie przestaje nas miłować, bo Jego miłości nie da się przezwyciężyć żadną ludzką złością. (Pp, t. III, s. 16)


Środa,
29 kwietnia


Jakaż to zdumiewająca miłość Zbawiciela do nas, że wycierpiawszy za nas wszystko, chce uczynić nas uczestnikami swego szczęścia. (Pp, t. IV, s. 60)


Czwartek,
30 kwietnia

Gdy cały świat w zapomnieniu swego zbawienia żył, Trójca Święta myśli o zbawieniu ich. Tak i teraz, gdy inni myślą o próżności, ty o zbawieniu duszy.

biografiaduchowośćwypowiedzimodlitwymyślihistoria

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl